Tag Archives: قرارداد چاپ کتاب

تنظیم قرارداد چاپ کتاب چگونه است؟

تنظیم قرارداد کتاب

نخستین مرحله از فرآیند چاپ یک کتاب، تنظیم قرارداد چاپ کتاب است. قراردادی که بین انتشارات برتر اندیشان و متقاضی، و با هدف چاپ یک کتاب بسته می شود. قرارداد چاپ کتاب می ­تواند برای بعضی از افراد جذاب و وسوسه انگیز باشد چرا که در برخی موارد نه هزینه­ ای پرداخت می ­کنند و […]